Cách tính hoa hồng đại lý SM66 chi tiết nhất

Thu nhập đại lý: ①Cổ tức + ②Hoa hồng tỷ lệ cược】đồng thời hưởng cả 2 !

① Cách tính cổ tức

【Lợi nhuận của đại lý trong tháng – (Chi phí chi trả cho SM66)】× % Cổ tức

Lợi nhuận thực
trong tháng (vnđ)
Thành viên hiệu quả % Cổ tức
3.000.000 – 160.000.0000 >= 5 người 15%
160.001.0000 – 300.000.000 20%
300.001.000 – 600.000.000 25%
600.001.000 – 1.600.000.000 30%
1.600.001.000 – 3.000.0000.000 35%
> 3,000,000,000 45%
Chi phí chi trả cho SM66:(Lợi nhuận của đại lý trong tháng * 0.23) trong đó: Phí thủ tục & rủi ro (0.05) + Phí chi trả hệ thống (0.13) + Phí hành chính (0.05)
Ví dụ: Đại lý A lợi nhuận trong tháng là 200 triệu, đại lý A sẽ nhận được như sau:
【200.000.000 -(200.000.000*0.23)】 *0.2 = 30.800.000 = Tổng lợi nhuận trong tháng.
Lưu ý: Trước thời gian tổng kết trong tháng, thành viên trong đại lý của bạn phải có ít nhất 3 lần cược hiệu quả và tổng số tiền nạp ≥ 3 triệu mới được kết toán cổ tức, nếu trong tháng không đạt chỉ tiêu cổ tức sẽ không được nhận trong tháng đó, và cổ tức sẽ được tích lũy cho đến tháng tiếp theo, đáp ứng điều kiện sẽ được thanh toán!

② Hoa hồng tỷ lệ cược: Dựa theo tỷ lệ cược bạn điều chỉnh thấp xuống cho thành viên cấp dưới, bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ sự chênh lệch tỷ lệ cược. Ví dụ: nếu bạn điều chỉnh tỷ lệ xuống thấp hơn so với tỷ lệ cược mặc định của hệ thống là 0,1 khi thành viên cấp dưới đặt cược 10.000.000đ trúng thưởng, bạn có thể kiếm được: 10.000.000 * 0,1 = 1,000,000đ

Lưu ý:

  1. Đại lý có thể đồng thời hưởng cả 2 gói lợi nhuận cổ tức và tỷ lệ cược. Không cần bước chân ra khỏi cửa mà vẫn có thu nhập cao hàng tháng.
  2. Thời gian thanh toán hoa hồng: Hoa hồng tính theo tháng, chu kỳ thanh toán từ ngày 5 đến ngày 10 hàng tháng.
  3. Nghiêm cấm các thành viên Đại lý tự mở tài khoản để tham gia cá cược bất hợp pháp, rửa tiền và lạm dụng các hoạt động khuyến mãi, và sử dụng bất kỳ các phương thức gian lân nào để trục lợi hoa hồng công ty. Hoặc giữa Đại lý và thành viên cấp dưới có cùng địa chỉ IP sẽ được coi là những thành viên gian lận, tư cách Đại lý sẽ bị thu hồi và tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, đồng thời tiền hoa hồng sẽ không được thanh toán. Nếu nhiều thành viên có cùng địa chỉ IP, họ được coi là thành viên không hợp lệ.
  4. Chi tiết xin liên hệ chuyên viên tư vấn qua ZALO username: @tuyetanh66 hoặc mã QR code sau giúp bạn thực hiện ước mơ thu nhập hàng tỷ đồng trong vòng một tháng!