Các trường hợp bị miễn trừ trách nhiệm tại SM66

Dưới đây là các trường hợp bị miễn trừ trách nhiệm tại SM66, cụ thể:

  • SM66 sẽ không chịu trách nhiệm về về tính kịp thời và tính chính xác của các nội dung tại các trang web chưa được xác thực.
  • Sử dụng và trải nghiệm dịch vụ tại nhà cái sẽ không được hợp pháp tại các quốc gia mà ngành giải trí này không được hợp pháp. Vì vậy nếu cư dân tại quốc gia đó tham gia tại nhà cái mà phải chịu các vấn đề về pháp lý thì nhà cái sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp này.
  • Người chơi dưới 18 tuổi không được tham gia chơi tại nhà cái, nếu phát hiện khai báo gian dối về độ tuổi, SM66 có quyền xóa tài khoản vì người chơi đó không đủ điều kiện và đã vi phạm chính sách tại đây.
  • SM66, đại lý, và đối tác của nhà cái sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm chế hay dịch vụ do các các bên thứ 3 cung cấp.
  • Nếu đại lý làm ảnh hưởng đến sự uy tín của thương hiệu SM66, Đại lý đó lập tức sẽ bị SM66 thu hồi và không trả tiền.
  • SM66 sẽ miễn trách nhiệm với các đơn cược bị hủy do đường truyền mạng từ quý khách hàng.
  • Nếu tài khoản SM66 của người chơi bị mất do tác nhân cố ý thì SM66 cũng có quyền từ chối và miễn trách nhiệm đối với hội viên này.